Письмо от президента РСА – Техосмотр 039 Калининград – 921323